تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

دوره 3، شماره 12، آذر 1395، صفحه 65-82

10.22055/jiar.2016.13240

مهدی ناظمی اردکانی؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی؛ وحید زارع‌مهرجردی


بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 69-85

محمد عرب‌مازاریزدی؛ مصطفی زندیه؛ مهدی خوری


بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 71-92

10.22055/jiar.2015.12419

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ حجه‌الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی؛ علیرضا رام‌روز


نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده

دوره 1، شماره 4، آذر 1393، صفحه 81-95

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ مهدی عـربی؛ شیوا حسن‌پور


تاثیر رقابت‌بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 81-96

سیداحمد خلیفه سلطانی؛ مجید رحیمی؛ بهمن عزیزالهی


رابطة بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش اهرم مالی و فرصت‌های رشد

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 81-96

10.22055/jiar.2018.23741.1164

روح اله صدیقی؛ مجتبی عالی‌فامیان؛ شاهین شاهوردی‌زاده


مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 83-110

10.22055/jiar.2015.12262

هاشم علی‌صوفی؛ نعیمه محمدپور


بررسی اندازه‌گیری در حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 91-108

ساسان مهرانی؛ علیرضا رام‌روز


حسن شهرت: منظر پنجم ارزیابی متوازن

دوره 3، شماره 12، آذر 1395، صفحه 83-110

10.22055/jiar.2017.18998.1059

محمد نمازی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی


تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 93-108

10.22055/jiar.2015.12420

سیدعباس هاشمی؛ علی نجاتی


سرمایة فکری و رشد اقتصادی: مطالعه‌ای در ارتباط با شرکت‌های بورسی

دوره 4، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 93-112

10.22055/jiar.2018.21499.1108

علیرضا فضل زاده؛ سجاد نقدی؛ حجت محمدی