تاثیر رقابت‌بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصاد، تهران

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری، موسسه‌ی آموزش عالی رجاء، قزوین

3 کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد کاشان، کاشان

چکیده

رقابت­پذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار، محافظت از سرمایه­های مختلف شرکت، به‌دست آوردن (بازگشت) سرمایه­ها و تضمین شغل­ها در آینده، تعریف شده است. با توجه به تعریف مزبور می­توان بیان کرد که رقابت تاثیر بااهمیتی بر فعالیت­ها و اقدامات شرکت­ها دارد. سرمایه‌گذاری، فعالیتی در قالب به‌کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. تصمیمات سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه‌گذاری و سودآوری می‌باشد. رقابت سرمایه‌گذاری در میان شرکت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی تاثیر رقابت بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت­ها، به برخی از تاثیرات رقابت بر فعالیت­های شرکت­ها پرداخته ­شود. به همین منظور، داده‌های مربوط به تعداد 82 شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1390 با استفاده از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج در حالت کلی موید این مطلب است که رقابت بازار محصول بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Market Competition on Investment Decisions of Companies Manufacturing Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyd Ahmad Khalife Soltani 1
  • Majid Rahimi 2
  • Bahman Azizolahi 3
چکیده [English]

Competitiveness means  sustainability or the ability to participate in the business market, protect the assets of the company, and get (back) or guarantee investment jobs of the future. The definition implies that competition can be an important influence on the company’s activities. Investment is an activity in the use of funds that generates a future revenue stream. A company investment decisions indicate its potential on investment and profitability. Competition increases investment among manufacturing firms. This study attempts to examine the impact of market competition on corporate investment decisions. It also addressed competition on some of the company's activities. To this end, data recruited from 82 manufacturing companies in Tehran Stock Exchange from 1386 to 1390 were analyzed using the regression model. In general, the results proved that confirmed this product market competition affects the investment decisions of manufacturing companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment decisions
  • Market Competitiveness
  • Number of competitors