مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری مرکزآموزش عالی سناباد، گلبهار

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مرکزآموزش عالی سناباد، گلبهار

چکیده

شرکت‌های عضو گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل، انگیزة بیش‌تری برای انتقال سود برای اهداف مالیاتی دارند و برای انتقال سود از طریق معاملات درون‌گروهی با کنترل قیمت‌گذاری انتقالی دارای انعطاف‌پذیری بالاتری هستند. همچنین، شرکت‌های عضو گروه این توانایی را دارند تا با تخصیص دقیق سود و زیان‌ها بین شرکت‌های مشمول مالیات و معاف از مالیات، مالیات کم‌تری پرداخت کنند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین انگیزه‌های مالیاتی مدیریت سود در گروه‌های تجاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل پنل نامتوازن و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتیجة بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 الی 1392 حاکی از آن است که شرکت‌های عضو گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل سودشان را بیش‌تر مدیریت می‌کنند. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت سود در شرکت‌های عضو گروه‌های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها (غیرمتنوع) بیش‌تر است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که انگیزة اصلی مدیریت سود در گروه‌های تجاری (متنوع و غیرمتنوع)، انگیزة مالیاتی است. در حقیقت، هدف مدیریت سود در شرکت‌های عضو گروه‌های تجاری، پرداخت مالیات کم‌تر است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در گروه‌های تجاری (متنوع و غیرمتنوع) که واحد اصلی مالک بیش از 50 درصد شرکت فرعی است، مدیریت سود بالاتری اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tax Incentives for Earnings Management in Business Groups

نویسندگان [English]

  • Hashem AliSufi 1
  • Naeimeh Mohammadpour 2
1 Assistant Professor of Accounting,Sanabad Golbahar Institute of Higher Education
2 M.A in Accounting, Sanabad Golbahar Institute of Higher Education, Golbahar
چکیده [English]

Holdings and business groups have more incentives to manipulate their earnings for tax purposes. They have higher flexibility for transferring income through intragroup transactions by managing transfer pricing between each other. Also, the members of business groups have the ability to allocate incomes and losses between taxable and tax-exempted firms to pay less taxes. The aim of this study was to identify and explain the tax incentives in favor of business groups in the management of listed companies in Stock Exchange of Tehran. To test research hypotheses, unbalanced panel model and OLS were used. The results of examining 146 listed companies in Tehran Stock Exchange from 2005-2014 showed that the companies belonging to the business groups manage their earnings more than independent firms. Also, the results showed that earnings management in companies belonging to various business groups is higher compared with other groups´ (undiversified) firms. The results showed that the main motivation of earnings management in the business groups (undiversified and diversified) is tax incentive. In fact, the goal of earnings management in the companies of business groups is paying less tax. The results show that in business groups (diversified and undiversified), in which the principal unit owns over 50% of the subsidiary company, higher earnings management occurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Business groups
  • Corporate tax aggressiveness
  • Effective tax rate