نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

3 کارشناس‌ارشد حسابداری وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هر چه انحراف سود پیش‌بینی شده توسط مدیران از سود تحقق یافته کم‌تر باشد، اعتماد سهامداران به پیش‌بینی‌های مدیریت بیش‌تر می­شود. مدیران نیز ممکن است برای کاهش انحراف پیش‌بینی سود دست به رفتار فرصت­طلبانه بزنند و یا از اطلاعات داخلی شرکت در جهت منافع خود استفاده کنند. هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش رفتارهای فرصت­طلبانة مدیران در میزان انحراف سودهای پیش‌بینی شده توسط آنان است. رفتار فرصت‌طلبانة مدیران شامل مدیریت سود و معاملات سهام توسط آنان می­باشد. مدیریت سود دخالت هدفمند در تغییرات سود است و از طریق مدل کوتاری اندازه‌گیری شده است. معاملات مدیران نیز شامل خرید و فروش سهام تحت مالکیت آنان است. داده‌های تحقیق با استفاده از نمونه­ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورة زمانی 1386-1392 به روش داده­های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین اعمال مدیریت سود و انحراف پیش‌بینی سود وجود دارد. همچنین، انحراف پیش‌بینی سود در زمان فروش سهام توسط مدیران، افزایش یافته و در زمان خرید سهام توسط مدیران، کاهش می­یابد. یعنی، مدیران با آگاهی از میزان انحراف پیش‌بینی سود دست به خرید و فروش سهام می­زنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Opportunistic Behavior of Managers in Errors of Earnings Forecast

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Vakili Fard 1
  • Mehdi Arabi 2
  • Shiva Hassan Pour 3
چکیده [English]

The lower the deviation of earnings forecast by the managers than the earnings realized, the more the shareholders trust will be. Managers may do opportunistic behaviors for reduction of the diversion of earnings or they may use the company's internal information for their interests. The purpose of this research was investigating the role of opportunistic behavior of managers in errors of earning forecast. The opportunistic behavior of managers includes the earnings management and their stock trading. Earnings management is targeted intervention at changes in income and is measured by Kothari model. Data are analyzed using a sample of 110 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 1386-1392 by using of the Panel Data system and Random Effect Model. The results showed that the earnings management and Earnings Forecasts Errors have a significant negative relationship. Also, Earnings forecasts errors on the sale of shares by managers, increased and Earnings Forecasts Errors at the time of purchase of shares by directors, declined. That is, managers with knowledge of the earnings forecast deviation buy and sell their stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Forecasts Errors
  • Insider Trades
  • Earnings management
  • Discretionary accruals