کلیدواژه‌ها = هزینه‌های تحقیق و توسعه
بررسی رابطة مدیریت سود و چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 111-132

10.22055/jiar.2018.21907.1117

محمد مرفوع؛ علیرضا جوادی پور؛ محمد علی جاوید


تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 1-18

10.22055/jiar.2017.13251

جمال برزگری‌خانقاه؛ فاطمه اخوان‌بهابادی؛ سلیمه قائدی؛ امیرحسین زارع؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی