نویسنده = علی چراغی‌نیا
بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه

دوره 3، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 45-64

10.22055/jiar.2016.12914

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی‌نیا