بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمة حسابرسی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

حق‌الزحمة حسابرسی، از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می­کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کنند. عوامل مختلفی می­تواند بر حق‌الزحمة حسابرسی مؤثر باشد از جمله این عوامل می­توان به میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت­ها اشاره کرد که از عوامل مؤثر بر هزینه­های نمایندگی است. ما در این مقاله، واکنش حسابرسان نسبت به میزان حق‌الزحمة حسابرسی با توجه به میزان نگهداشت وجه نقد شرکت­ها بررسی شده است. برای این منظور، داده­های مورد نیاز این تحقیق از 80 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1388 تا 1394 جمع‌آوری گردیده است. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه رگرسیون چند متغیره است که به بررسی رابطة بین نگهداشت وجه نقد و میزان حق‌الزحمة حسابرسی می‌پردازد. نتایج نشان می­دهد که با ثابت نگه داشتن عوامل دیگر، بین نگهداشت وجه نقد و حق‌الزحمة حسابرسی رابطة مثبتی وجود دارد و منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت­ها که یکی از منابع هزینه­های نمایندگی است واکنش نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cash Holdings on Audit Fee in Tehran Stock Exchange Companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Vaez 1
  • Amir Hossein Montazer Hojat 2
  • Naser Khosravi 3
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 M.A. in Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Audit fee is one of the main subjects occupying both the employer’s and auditor’s mind. They must discuss the issue clearly. A variety of factors can affect audit fee, such as amount of cash holding by firms that is one of efficient factors on agency costs. In this paper, we examine auditors
Audit fee is one of the main subjects occupying both the employer’s and auditor’s minds. They must discuss the issue clearly. A variety of factors can affect audit fee, such as the amount of cash holding by firms that is one of efficient factors on agency costs. In this paper, we examine auditor’s response to determine audit fee under considering the amount of cash holding by firms. For this purpose, the required data for this research is collected from eighty companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of six years between 2009 and 2015. The Statistical method for hypothesis testing is multivariate regression that examines the relation between cash holding and audit fee. The results of the research show that by making other factor constants, there is a positive relation between cash holding and audit fee. This relation reflects that auditor’s response to different levels of cash holdings as one of agency costs.
response to determination of audit fee under considering the amount of cash holding by firms. For this purpose, the required data for this research is collected from eighty companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of six years between 2009 and 2015. Statistical methods for hypothesis testing is multivariate regression that examine the relation between cash holding and audit fee. The results of research show that by stabilizing other factors, there is a positive relation between cash holding and audit fee. This relation reflects that auditors response to different levels of cash holdings which is one of agency costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fee
  • Cash holding
  • Agency costs