دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 1-122 
تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-18

10.22055/jiar.2017.13251

جمال برزگری‌خانقاه؛ فاطمه اخوان‌بهابادی؛ سلیمه قائدی؛ امیرحسین زارع؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی