دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، پاییز 1394، صفحه 1-114 
5. بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی

صفحه 71-92

10.22055/jiar.2015.12419

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ حجه‌الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی؛ علیرضا رام‌روز