نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، فهیمه بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی ادراک شده بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 109-133]
 • ابراهیمی کردلر، علی تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-14]
 • ابوالحسن‌تاش، فاطمه رابطة رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی با میزان افشای اختیاری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-44]
 • افضلی‌گروه، سینا بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 45-70]
 • امیری سلیمانی، غلامرضا بررسی رابطة ویژگی‌های کمیتة حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 15-34]

ب

 • برزگری‌خانقاه، جمال دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد) [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 1-24]
 • بزرگمهریان، شاهرخ ارزیابی توانایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده سهام ارزشی و رشدی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 35-52]

پ

 • پورفخریان، پروین بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 93-110]
 • پیری، پرویز قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت با تأکید بر اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 1-28]

ث

 • ثقفی، علی بررسی ارتباط بین اثر عوامل نهادی بین‌المللی و کیفیت سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 29-52]

ج

 • جامعی، رضا بررسی رابطة بین اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان با زمینه‌های فرهنگی مؤثر بر رخداد آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-16]
 • جعفری‌منش، ابراهیم بررسی ارتباط بین اثر عوامل نهادی بین‌المللی و کیفیت سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 29-52]

ح

 • حزباوی، یاسمین بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک‌های عمده سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 73-92]
 • حساس‌یگانه، یحیی رابطة رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی با میزان افشای اختیاری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-44]
 • حسینی، حجه‌الاسلام والمسلمین سیدعلی بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 71-92]

خ

 • خدادادی، ولی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 53-72]
 • خدامی‌پور، احمد بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 45-70]
 • خواجوی، شکراله بررسی رابطة بین سطح افشای داوطلبانه و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 25-46]
 • خوری، مهدی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 53-72]

د

 • دستگیر، محسن رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائة صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 47-66]
 • دیانتی‌دیلمی، زهرا تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 67-82]
 • دیدار، حمزه قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت با تأکید بر اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 1-28]

ر

 • رام‌روز، علیرضا بررسی اندازه‌گیری در حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 91-108]
 • رام‌روز، علیرضا بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 71-92]
 • رحیمیان، نظام‌الدین بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 71-90]
 • رشیدی‌باغی، محسن تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 53-72]

ز

 • زارع‏ مهرجردی، وحید بررسی تأثیر برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری بر توان پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 111-126]
 • زارع‌حسین‌آبادی، حمید تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 67-82]
 • زنجیرچی، سیدمحمود دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد) [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 1-24]

س

 • سینایی، حسنعلی بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک‌های عمده سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 73-92]

ش

 • شکور، احمدرضا تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 67-82]

ص

 • صالحی، اله کرم ارزیابی توانایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده سهام ارزشی و رشدی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 35-52]
 • صالحی، برزو ارزیابی توانایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده سهام ارزشی و رشدی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 35-52]

ط

 • طاهری، منصور تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-14]

ع

 • عبدلی، محمدرضا بررسی رابطة بین اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان با زمینه‌های فرهنگی مؤثر بر رخداد آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-16]
 • عربصالحی، مهدی بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت بر تولید ناخالص داخلی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار) [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 53-70]
 • علیخانی، زهرا قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت با تأکید بر اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 1-28]
 • علیزاده‌طلاتپه، وحید بررسی رابطة بین سطح افشای داوطلبانه و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 25-46]
 • علی‌صوفی، هاشم مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 83-110]

ف

 • فتاحی‌نافچی، حسین بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت بر تولید ناخالص داخلی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار) [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 53-70]
 • فصیحی، صغری بررسی رابطة ویژگی‌های کمیتة حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 15-34]

ک

 • کاکایی‌دهکردی، مجتبی رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائة صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 47-66]
 • کاکایی‌دهکردی، مجتبی بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت بر تولید ناخالص داخلی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار) [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 53-70]
 • کردستانی، غلامرضا تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 111-123]
 • کرمی، غلامرضا بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 71-92]

گ

 • گوگردچیان، احمد بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 93-110]

م

 • محجوب، محمدرضا بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 71-90]
 • محمدپور، نعیمه مدیریت سود با انگیزه‌های مالیاتی در گروه‌های تجاری [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 83-110]
 • محمدی، جیران بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک‌های عمده سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 73-92]
 • منصوریان‌نظام‌آباد، رضا بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 71-90]
 • مهرانی، ساسان بررسی اندازه‌گیری در حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 91-108]
 • مهرانی، ساسان بررسی حساب‌های سرمایه‌گذاری محدود شده و محدودنشده از منظر حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 71-92]
 • موسوی‌بیوکی، فاطمه‌السادات دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد) [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 1-24]

ن

 • ناظمی‌اردکانی، مهدی بررسی تأثیر برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری بر توان پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 111-126]
 • نجاتی، علی تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 93-108]
 • نصیرلو، صابر تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره [دوره 2، شماره 7، 1394، صفحه 111-123]
 • نمازی، محمد بررسی تأثیر متغیر تعدیلی شدت اخلاقی ادراک شده بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب توسط حسابداران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 109-133]
 • نوروزی، سیما تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 53-72]

ه

 • هاشمی، سیدعباس تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 93-108]