نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمدعلی بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمد و تغییرات سود با بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]

ا

 • ابراهیمی کردلر، علی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • احمدی، زینب بررسی عوامل مؤثر بر رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از نظر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 23-36]
 • اخگر، محمد امید بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • اخگر، محمدامید نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • اسدنیا، جهانبخش تاثیر مالکیت سهام‌داران نهادی بر ارزش‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-63]
 • افلاطونی، عباس بررسی تأثیر اخبار خوب و بد بر درک سرمایه‌گذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • افلاطونی، عباس بررسی دست‌کاری فعالیت‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بهنگامی شناسایی زیان‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-43]
 • امیری، محمدرضا رابطة کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]

پ

 • پیشگویی، حسین بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمد و تغییرات سود با بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]

ت

 • تیموری، مرتضی بررسی ارتباط بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-111]

ج

 • جامعی، رضا بررسی بکارگیری مدل‌های ریاضی SAW و TOPSIS جهت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 18-35]
 • جمالی، کامران تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-68]

ح

 • حاجی‌زاده، سعید تاثیر مالکیت سهام‌داران نهادی بر ارزش‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-63]
 • حساس‌یگانه، یحیی تاثیر مالکیت سهام‌داران نهادی بر ارزش‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-63]
 • حسن‌پور، شیوا نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]
 • حسینی، نیرالسادات بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 120-140]
 • حسینی‌نیا، سمیه بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • حیدریان، ناصح نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]

خ

 • خدامی‌پور، احمد اثر تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده‌ی سهام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 64-80]
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد تاثیر رقابت‌بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • خواجوی، شکرالله بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-39]
 • خوری، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-85]

د

 • درسه، سیدصابر بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهار نظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 37-59]
 • دستگیر، محسن تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-51]
 • دستگیر، محسن بررسی عوامل مؤثر بر رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از نظر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 23-36]
 • دلفام، محمد اثر تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده‌ی سهام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 64-80]

ر

 • رحیمی، خسرو نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • رحیمی، مجید تاثیر رقابت‌بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • رحیمیان، نظام‌الدین نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-119]
 • رضایی، غلامرضا مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-61]
 • رمضان‌احمدی، محمد بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهار نظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 37-59]

ز

 • زمانیان، غلامرضا تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-68]
 • زندیه، مصطفی بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-85]

س

 • ستایش، محمدحسین مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-61]
 • سجادپور، رحمان بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمد و تغییرات سود با بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • سیدی، سیدجلال اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]

ص

 • صالحی‌راد، معصومه نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-119]
 • صبرجو، جلال اثر تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده‌ی سهام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 64-80]

ع

 • عرب‌مازاریزدی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-85]
 • عـربی، مهدی نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]
 • عزیزالهی، بهمن تاثیر رقابت‌بازار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-96]
 • علوی‌طبری، سیدحسین بررسی تجربی اثرات دامنة دادوستدها و تأکید معادلة حسابداری بر یادگیری دانشجویان در رابطه با ثبت حسابداری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 87-102]
 • علی‌زاده، معصومه بررسی بکارگیری مدل‌های ریاضی SAW و TOPSIS جهت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 18-35]
 • علیزاده، شکوفه بررسی تجربی اثرات دامنة دادوستدها و تأکید معادلة حسابداری بر یادگیری دانشجویان در رابطه با ثبت حسابداری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 87-102]

ف

 • فتاحی نافچی، حسن بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-39]

ق

 • قدیریان‌آرانی، محمدحسین بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-39]
 • قلمبر، محمدحسین بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهار نظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 37-59]
 • قوهستانی، سمانه بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]

ک

 • کاظمی، توحید تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-68]
 • کاظمی، حسین بررسی رابطة بین رقابت بازار محصولات و میزان محتوای اطلاعاتی موجود در اعلان سودهای فصلی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 97-112]
 • کاظمی‌نوری، سپیده تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-51]
 • کبریایی، علی‌اصغر مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 41-61]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 120-140]
 • کرمشاهی، بهنام تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 53-68]
 • کرمی، افشار بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]

م

 • محمدی، حمید نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-119]
 • مرفوع، محمد رابطة کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-78]
 • منتی، وحید اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 61-80]
 • میرکی، فؤاد تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 37-51]

ن

 • نیکبخت، نادر بررسی تأثیر اخبار خوب و بد بر درک سرمایه‌گذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]

و

 • واعظ، سیدعلی بررسی ارتباط بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 95-111]
 • ورمزیار، عبدالله بررسی رابطة بین رقابت بازار محصولات و میزان محتوای اطلاعاتی موجود در اعلان سودهای فصلی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 97-112]
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 81-95]

ه

 • همتی، حسن بررسی رابطة بین رقابت بازار محصولات و میزان محتوای اطلاعاتی موجود در اعلان سودهای فصلی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 97-112]