تأثیر تمرکز مالکیت و اندازة شرکت بر رابطة بین محافظه‌کاری شرطی و حق‌الزحمة حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای حسابداری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل وبررسی تأثیرتمرکز مالکیت و اندازة شرکت بر رابطة بین محافظه­کاری شرطی و حق‌الزحمة حسابرسی است. در این پژوهش، تأثیر محافظه­کاری مشروط بر اساس سه مدل عدم تقارن سود و بازده سهام، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی و عدم تقارن پایداری سود بر حق­الزحمه حسابرسی برای 109 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، بین سال‌های 1388-1395، که به روش حذف تصادفی انتخاب شده­اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر اساس داده­های تابلویی با اثرات ثابت و رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که محافظه‌کاری مشروط بر اساس مدل‌های سود و بازده و پایداری سود، تنها در شرکت‌های بزرگ بر حق­الزحمه حسابرسی تأثیر معنی‌داری دارد و در شرکت‌های کوچک تأثیری بر حق‌الزحمة حسابرسی ندارد و اثر متقابل تمرکز مالکیت و شاخص محافظه­کاری شرطی بر اساس مدل پایداری سود تأثیر مثبت و بر اساس مدل سود و بازده تأثیر منفی بر حق‌الزحمة حسابرسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ownership Concentration and Size on Conditional Conservatism and Audit Fees relationships

نویسنده [English]

  • rahim bonabi ghadim
Ph.D. Graduated in Accunting, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The main propose of this research is the analyses of effect of Ownership concentration and firm size on the relationship between conditional conservatism and audit fees. In this study, the effect of conditional conservatism based on three models of a) Basu (1997) Profit and returns standard regression, b) the accruals–cash flows–based model, and c) the earnings persistence model for the 109 companies listed on the tehran Stock Exchange, between the years 2010-2017, which were selected by random removal method, Has been investigated. The results based on fixed effects model and multiple regression method show that the Conditional conservatism (only based on the Basu (1997) standard regression and earnings persistence), in large companies are significant effect on audit fees and in small companies do not have significant effect on audit fees. And the interaction between ownership concentration and conditional conservatism index only based on earnings persistence and Profit and returns models are significant effect (Positive and Negative Respectively) on audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Conservatism
  • Audit Fees
  • ownership Concentration
  • Size