بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 null

چکیده

سود حسابداری شامل اجزای نقدی و تعهدی است. اجزای تعهدی سود را می­توان به اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری نیز تقسیم­بندی کرد. در ادبیات غالب حوزه مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری فرصت­طلبانه دانسته شده است؛ ویژگی که موجب تضعیف محتوای اطلاعاتی سود می‌شود. این در حالی است که مدیران همچنین می‌توانند از اقلام تعهدی اختیاری برای علامت­دهی اطلاعات خصوصی دست‌نیافتنی به اشخاص برون‌سازمانی، استفاده کنند؛ در نتیجه، آنان به چنین اشخاصی اجازه می‌دهند تا ارزیابی بهتری از ارزش اقتصادی آینده شرکت به عمل آورند. از آنجایی­که قابلیت اتکای صورت‌های مالی، شامل سود، به میزان زیادی به کیفیت حسابرسی انجام‌شده بستگی دارد، درک چگونگی توجه بازار به کیفیت حسابرسی به هنگام ارزش‌گذاری سود حسابداری و اجزای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده­های 125 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1390 تا 1394 و الگوی داده­های ترکیبی، به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش‌گذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج بررسی‌ها نشان داد که سود حسابداری تأثیر مستقیم و معناداری بر بازده سهام دارد. همچنین، یافته‌های پژوهشی حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین سود حسابداری و بازده سهام می­گردد؛ علاوه بر این، کیفیت حسابرسی بر رابطة بین کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام، تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Quality on the Relationship between Accounting Earnings and Stock Returns

نویسندگان [English]

  • javad fakhri ghurmik 1
  • rafik baghoumian 2
  • himan mahmodi 3
1 Kharazmi univercity of Tehran
2 Asistant professor of faculty Management & Accounting, Shahid Beheshti university, Tehran-Iran
چکیده [English]

Accounting earnings include cash and accrual components. Accrual components can be classified as discretionary accruals and non-discretionary accruals. In dominant literature of earnings management, discretionary accruals have been identified as opportunistic items; a feature that weakens earnings informativeness. However, managers can also use discretionary accruals to signal unaccessible private information to outsiders to allow them to have a better assessment of firm’s future economic value. Since the reliability of financial statements, including earnings, heavily depends on the quality of audit work, understanding how the capital market focuses on the audit quality during valuation of accounting earnings and its components, is very important. For this purpose, panel data of 125 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 2011 to 2015, have been used to investigate the impact of audit quality on valuation of earnings and its components by capital market in Iran. The results showed that accounting earnings have a positive and significant impact on stock returns. The findings also showed that audit quality mitigates the positive relationship between accounting earnings and stock returns; and audit quality does not affect the relationship of total accruals, discretionary and non-discretionary accruals, and operating cash flows with stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Stock Returns
  • Accounitng Earnings
  • Earnings Components
  • Discretionary and Non-discretionary Accruals