بررسی رابطة بین مخارج سرمایه‌ای و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف چرخة عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس

چکیده

مخارج سرمایه‌ای مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می-انجامند و برای شرکت سودآوری آتی ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذاری کارا نیز بدین معنا است که شرکت همه پروژه‌هایی که خالص ارزش فعلی مثبت داشته باشند را انتخاب نماید. همچنین تئوری چرخه عمر نیز به این مساله اشاره دارد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مخارج سرمایه‌ای‌، کارایی سرمایه‌گذاری و مراحل مختلف چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد آن پس‌رویدادی است. دوره زمانی مطالعه نیز شامل سال-های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 69 شرکت است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار EViewsنسخه 9 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین مخارج سرمایه‌ای و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین مراحل مختلف چرخه عمر و مخارج سرمایه‌ای رابطه منفی و معناداری وجود دارد و با افزایش عمر شرکت، مخارج سرمایه‌ای کاهش می‌یاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Capital Expenditures and Investment Efficiency in Different Stages of Firms Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ranjbar 1
  • Hossein Rajabdorri 2
  • Amirreza Khanizolan 2
1 Assistant Professor of Accounting, Bandar Abbas, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting and Member of Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between capital expenditures and investment efficiency in different stages of company life cycle in companies admitted to Tehran Stock Exchange. Following a post-revolutionary approach, the study was conducted between 2011 and 2015 and the selected sample consists of 69 companies listed in admitted to the Tehran Stock Exchange. E-Views software version 9 was used to study the research hypotheses. The results showed that there is a negative and significant relationship between capital expenditures and investment efficiency. Also, in different stages of the life cycle, there is a relationship between capital expenditures and negative investment efficiency, the highest amount related to the growth stage and lower the amount related to the decline stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment efficiency
  • Capital expenditure
  • Life cycle