بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، روجرد

2 مربی حسابداری، دانشگاه پیام نور زاهدان، زاهدان

چکیده

امروزه شرکت­ها بیش از پیش به دنبال دستیابی هرچه دقیق‌تر به سود پیش‌بینی شده هستند، چرا که صحت پیش‌بینی سود می­تواند در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاران برای نگهداری و یا واگذاری سهام مؤثر باشد. از طرفی هدف اصلی شرکت حداکثر نمودن ثروت سهامداران است و یکی از عوامل مؤثر بر این امر ساختار سرمایه شرکت است که مستلزم به کارگیری دقیق منابع مالی و پذیرش ریسک بالایی متناسب با بازده از طرف مدیریت است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور داده­های مربوط به 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 1389تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع همبستگی و تحلیلی-علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که بین رشد بازار سهام، نسبت سودآوری و نوسانات مالیات بر درآمد با ریسک تجاری شرکت‌ها، رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین رشد شرکت و ساختار سرمایه با ریسک تجاری شرکت‌ها، رابطة معنادار و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Commercial Risk of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hematfar 1
  • Mahdi Saghafi 2
1 Associate Professor of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borojerd, Iran
2 Instructor of Accounting, Payame Noor University of Zahedan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Today, companies increasingly seeking to achieve the profit forecasts are more accurate, because the accuracy of earnings forecast could affect decisions on investing in maintenance or shares. This research aims at studying the factors influencing the commercial risk of accepted companies in Tehran Stock Exchange. The effect of stock market growth, company growth, profitability, the capital structure and income tax fluctuations during the years 2010 to 2015 on commercial risk of 120 companies accepted in Tehran Stock Exchange has been investigated. This research is correlational and analytical- causal based on tableau data analyzing (data panel). Software SPSS20, Eviews7 and Minitab16 were used for analyzing the research results. The results show that there is a meaningful direct relationship among the stock market growth, profitability ratio, income tax fluctuations and the companies' commercial risk. On the other hand, there is a meaningful converse relationship among the company growth, the capital structure and the companies' commercial risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock market
  • commercial risk
  • the capital structure
  • tax