میزان آگاهی و به کارگیری حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران

2 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

این مقاله، به بررسی میزان آگاهی مدیران حسابرسی داخلی از حسابرسی مستمر و به کارگیری عملی آن پرداخته است. حسابرسی فرآیندی است که میزان انطباق صورت‌های مالی را با معیارهای معین مثل وظایف، خط مشی و استانداردهای حسابداری نشان می­دهد و حسابرسی مستمر، رویکردی است که امکان تهیة گزارش­های حسابرسی را به طور همزمان یا بعد از دوره مالی کوتاه مدت برای حسابرسان فراهم می­آورد. جامعة آماری این تحقیق، مدیران حسابرسی داخلی عضو انجمن حسابرسی داخلی ایران است. پرسشنامه الکترونیکی تهیه شده برای اعضای انجمن ارسال شده و اطلاعات مورد نظر از این طریق جمع‌آوری شده است. نتایج این تحقیق حاصل از 105 پرسشنامه بازیافت شده می­باشد. یافته این تحقیق نشان می­دهد که حسابرسان داخلی آگاهی لازم از حسابرسی مستمر را دارند ولی حسابرسی مستمر را در عمل به کار نمی­برند. همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مشخص می­شود که با افزایش میزان آگاهی مدیران حسابرسی داخلی، میزان به کارگیری حسابرسی مستمر نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of Awareness and Use of Continuous Audit by Internal Audit Managers

نویسندگان [English]

  • Seyedjavad Mirabbasi 1
  • Nezamoddin Rahimian 2
1 M.A. in Accounting, Khatam University, Tehran, Iran
2 Assisant professor, Khatam university, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the level of internal audit manager’s awareness and the practical use of continuous audit. Auditing is a process that shows the conformity of financial statements with specified criteria like duties, policies and accounting standards and Continuous audit is an approach which aid auditors to prepare the audit reports during the fiscal period or after a short period. Statistical society includes internal audit managers who are members of Iranian Association of Internal Auditors. The required information have been collected by 105 electronic questionnaires. The results show that internal auditors have required awareness about continuous audit but they do not use it in their audit process. Also, the result indicates that the level of use of continuous audit will be increased by increasing the awareness of internal audit managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous audit
  • internal audit
  • internal auditors managers