بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر سود باقیمانده و سود غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار حسابداری دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

چکیده

یکی از اطلاعات مهم مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، سود حسابداری است که اغلب تحلیلگران مالی در مدل‌های ارزش‌گذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از آن استفاده می‌کنند. از طرفی با توجه به این که اندازه‌گیری سود حسابداری، مستلزم استفاده از برآوردها و همچنین روش‌های متعدد حسابداری است، لذا نحوة گزارشگری سود حسابداری می‌تواند تحت تأثیر محافظه‌کاری شرکت نیز قرار گیرد. در این تحقیق ما به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که محافظه‌کاری حسابداری چه تأثیری بر سود باقیمانده و سود غیرعادی دارد؟ محافظه‌کاری حسابداری به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و متغیرهای سود باقیمانده و سود غیرعادی نیز به عنوان متغیرهای وابسته در گرفته شده‌اند علاوه براین متغیرهای سود نقدی سهام، مخارج سرمایه‌ای، اهرم مالی و اندازة شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل‌ها استفاده شده‌اند. قلمرو زمانی پژوهش یک دورة زمانی 6 ساله از سال 1387 الی 1392 و تعداد مشاهدات 678 سال- شرکت می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری بر سود باقیمانده تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین محافظه‌کاری حسابداری بر سود غیر عادی تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Impact of Accounting Conservatism on Residual Income and Abnormal Earnings in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Pari Chalaki 1
  • Hamzeh Didar 2
  • Shahrooz Akbari Cheshmeh 3
1 Assistant Professor of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran
3 M.A. in Accounting, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

One of the important factors contained in the financial statements is the
accounting earnings which often financial analysts use on valuation models
and firms performance assessment. On the other hand, since earnings
measure requires estimates, as well as multiple methods of accounting, the
accounting earnings report can be affected by company's conservatism. In
this study, we answered the following question: Does accounting conservatism
have impact on residual income and abnormal earnings? accounting conservatism is
an explanatory variable and residual income and abnormal earnings are the dependent variables.
Dividend, Capital expenditures, Financial Leverage and Firm Size acted as control variables.
Data was gathered between 2003 and 2013. The number of observations was 678. The results
showed that accounting conservatism has a significant negative effect on residual income. Also,
accounting conservatism demonstrated a significant negative impact on abnormal earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Earnings
  • Residual Income
  • accounting conservatism