استراتژی شرکت‌ها و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از دیدگاه مایلز و اسنو (1978) ارتباط بین نوع استراتژی شرکت­ها و کیفیت سود به کمک داده­های 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده­های ترکیبی و مدل رگرسیون چندمتغیره بین سال­های 1387 تا 1393 استفاده شده است. استراتژی شرکت شامل دو رویکرد سرمایه­بر و کاربر می­باشد و برای سنجش کیفیت سود از دو شاخص مدیریت سود و محافظه‌کاری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که هر چه استراتژی شرکت به سوی استراتژی سرمایه­بر حرکت می­کند، میزان اتخاذ محافظه­کاری بیش‌تر و کیفیت سود در این شرکت­ها افزایش می­یابد. همچنین، نتایج نشان داد شرکت­هایی که استراتژی آن­ها به سمت سرمایه­ای بودن گرایش بیش‌تری داشته­اند، مدیریت سود کم‌تری را اعمال کردند. بررسی تأثیر شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص کلان اقتصادی بر ارتباط بین استراتژی و کیفیت سود نیز نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی بر ارتباط بین نوع استراتژی شرکت­ها و کیفیت سود تأثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Companies's Strategy and Earnings Quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Aghaei 1
  • Zeinab Bakkhtiari Rad 2
1 Assistant Professor of Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study, using the perspective of Miles and Snow (1978) The relationship between the strategy and the quality of earnings to help companies, 82 companies listed in Tehran Stock Exchange data is investigated. Strategy alternative investment strategies in fixed assets was his desire to be unique and innovative aspects of the research. To test the research hypotheses, a hybrid approach to data analysis and multiple regression models between the years 1387 to 1391 were used. The strategy includes the investment approach is based on user interest and to evaluate the quality of earnings management and conservatism index was used. The results showed that the company's strategy to move toward investment strategy, Adopt a more conservative level and quality of the company's profit increases. Also, the results showed that companies that strategies are more likely to invest have exerted less earnings management. GDP as an indicator of the macroeconomic impact on the relationship between strategy and earnings quality was examined. The results showed that GDP growth in the relationship between corporate strategy and earnings quality has no significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Strategy
  • Earnings Quality
  • Management Earnings
  • Conservatism