تأثیر استقلال هیأت مدیره و کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

2 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران

3 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان

چکیده

بر اساس تحقیقات گذشته، سود تعهدی یکی از عوامل مهم در فرآیند ارزشگذاری شرکت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی می‌باشد. میزان قابلیت اتکا اقلام تعهدی تحت تأثیر مشکلات زمان‌بندی و نحوة شناسایی درآمد و هزینه در مبنای تعهدی حسابداری است. مدیران قادرند برای دستیابی به اهداف شخصی خود که ممکن است در راستای منافع سهامداران نباشد، اقلام تعهدی صورت‌های مالی را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته شده حسابداری ولی مطابق میل خود تعدیل نمایند. تحقیقات نشان می‌دهد بهبود ساختار نظام راهبری شرکتی مانند افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و افزایش کیفیت حسابرسی از طریق حسابرسان متخصص در صنعت صاحبکار می‌تواند باعث محدودیت مدیران در دستکاری سود شود. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر جداگانه و تعاملی تخصص حسابرس در صنعت و استقلال هیأت مدیره بر مدیریت سود می‌پردازد. از این رو تعداد 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورة زمانی 1381 لغایت 1392 مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و وجود حسابرس متخصص در صنعت صاحبکار باعث کاهش مدیریت سود می‌شوند. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد وجود حسابرس متخصص در صنعت صاحبکار و افزایش همزمان نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره باعث کاهش مدیریت سود می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Board Independency and Audit Quality on Earnings Management in Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mina Shams 1
  • Masood Fooladi 2
  • Maryam Farhadi 3
1 M.A. in Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Prior studies document that accrual income plays a significant role in pricing process. Timing and mismatch problems between revenue and expenses and how to identify these items may disturb reliability and usefulness of accruals income. Managers are able to manipulate accrual items in order to report income consistent with generally accepted accounting principles but in their benefits. Prior studies show that audit industry specialization and independent non-executive directors may limit earnings management. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of audit industry specialization and board independency on earnings management. Consequently, 77 firms over the period of 1381-1392 were selected from the companies listed in Tehran Stock Exchange. This study uses a market share approach in order to identify audit industry specialization. In addition, board independency is the number of independent non-executive directors as reported in the companies’ annual report, divided by the total number of directors. Findings of this study show a negative and significant relationship between board independency and earnings management. In addition, there is a negative and significant relationship between audit industry specialization and earnings management. Finally, this study documents a negative and significant effect of the interaction term between board independency and audit industry specialization on earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Auditor specialization in industry
  • Board independency
  • Management profits