تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره می‌پردازد. مدیریت سود بیش از حد، مانع از شکل‌گیری انتظارات منطقی سرمایه‌گذاران دربارة چشم‌انداز آتی شرکت می‌شود. بنابراین سود تعهدی در انتقال اطلاعات مربوط به ارزش سهام به سهامداران شکست می‌خورد. در چنین مواردی سود حسابداری ممکن است منعکس‌کنندة منافع شخصی مدیریت یا تحلیل‌های جانبدارانه تحلیل‌گران باشد و منجر به قیمت‌گذاری نادرست بازار می‌شود. به منظور بررسی تجربی این داده‌های 810 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1381 الی 1389 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران شرکت‌هایی که با مدیریت سود، افزایش در سود داشته‌‌اند نسبت به شرکت‌هایی که مدیریت سود نداشته‌اند واکنش کم‌تری به سود غیرمنتظره نشان می‌دهند ولی این ارتباط در مورد شرکت‌هایی که با مدیریت سود کاهش در سود داشته‌اند بلعکس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Earnings Management upon the Reaction of Market to the Extraordinary Gains

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Saber Nasirlou 2
1 Associate Professor of Accounting, Imam Khomeini International University
2 M.A. in Accounting, Qazvin Ialamic Azad University
چکیده [English]

This study deals with the impact of earnings management upon the reaction of market to the extraordinary gains. Excessive earnings management prevents investors from forming logical expectations about the future  perspective of the company. Consequently, the accrued interest fails to convey the relevant information about the stocks value to the shareholders. In such instances, the accounting earnings may reflect the managers' personal interests or a biased analysis by analysts leading to incorrect pricing on the market. In order to conduct an empirical investigation of this issue, the data concerning 810 companies accepted for Tehran SEC from 2002 to 2009 were analyzed. The findings indicated that investors in companies with increased earnings due to the earnings management showed a milder reaction to the extraordinary gains than companies that had not managed their earnings. This was the reverse with companies whose earnings management efforts resulted in a decrease in earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reaction of market
  • Earnings management
  • Extraordinary gains