بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تهران

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تهران

چکیده

کیفیت افشا به سهولت مطالعه و تفسیر گزارش‌های مالی اشاره دارد. وقتی حجم اطلاعات، به‌موقع بودن و دقت اطلاعات افشا شده توان آگاهی‌دهندگی ایجاد کند و سرمایه‌گذاران درباره ارزش اوراق بهادار پس از دریافت اطلاعات به باور درستی برسند، اطلاعات افشا شده کیفیت بالایی دارند. بنابراین کیفیت افشا بر ارزش اوراق بهادار تاثیر دارد. پس انتظار می‌رود با افزایش کیفیت افشا محتوای اطلاعاتی سود افزایش یابد و سود گزارش شده بیش‌تر بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد. کیفیت افشای اطلاعات یکی از مهم‌ترین معیارها جهت ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. چنان‌چه کیفیت افشا افزایش یابد اطلاعات ارایه شده اعتبار بیش‌تری داشته و اطلاعات محرمانه و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. افشای کامل همراه با شفافیت گزارش‌گری مالی می‌تواند شرایط مطمئنی را ایجاد کند که اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. شفافیت بر عملکرد سهام‌داران تاثیر مثبت دارد و می‌تواند از منافع آن‌ها حفاظت کند. بالا رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، بازده‌ی مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. برای بررسی تجربی این موضوع داده‌های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره‌ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه‌ی تحقیق به دو روش آماری داده‌های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته‌های تحقیق بر اساس داده‌های ترکیبی ارتباط مثبت بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disclosure Quality and Information Content of Earnings

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Nayere Sadat Hosseini 2
چکیده [English]

Disclosure quality points to the fluency of studying and interpretation of financial reporting. When the amount of disclosure information, timeliness and the accuracy of the disclosure information create the potential to distribute information, and stockholders believe the true value of the stocks after receiving information, disclosure information indicates more quality. Therefore, disclosure quality affects the value of stocks. So it is expected that an increase in disclosure quality results in an increase of earning data content and the reported earning is more effective on the behavior of the stockholders. Disclosure quality is one of the important tools to evaluate the reported information. If the information is presented in a timely manner and has enough reliability, disclosure quality improves. If disclosure quality improves, the presented information will be more valuable and the inside information and information asymmetry will decrease. Complete disclosure with transparency of financial reporting can make a certain situation improve the confidence of investors. Disclosure has a positive effect on the performance of stockholders and can save their benefits. Improving confidence of investors will decrease the expected return and will increase the value of the company. In order to investigate the relation between disclosure quality and information content of earnings, data from 76 firms which are listed in Tehran Stock Exchange were studied. The hypothesis was tested based on cross section and panel data. The research results based on the panel data confirm a positive relation between disclosure quality and informativeness of accounting earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information disclosure
  • Disclosure Quality
  • Informativeness of accounting earnings