اثر تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده‌ی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

سود حسابداری و اجزای آن، در تصمیم‌گیری‌ها همواره مورد توجه ذی‌نفعان بازار سرمایه قرار گرفته است. پژوهشگران نیز در تحقیقات خود، جزء تعهدی سود را بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام و به تبع آن بازده‌ی سهام موثر دانسته‌اند. اما از آن‌جایی که اقلام تعهدی اختیاری، تحت کنترل و نفوذ مدیریت هستند و با توجه به مسئله‌ی تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، این امکان وجود دارد که اقلام تعهدی اختیاری به وسیله‌ی مدیران دست‌کاری‌ شود. یکی از راه‌های موثر برای کنترل دست‌کاری اقلام تعهدی‌ اختیاری توسط مدیریت، فرآیند حسابرسی است‌. هدف انجام این پژوهش بررسی چگونگی اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده‌ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از معیارهای اندازه‌ی حسابرس و دوره‌ی تصدی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بزرگ بودن موسسه‌ی حسابرسی، بر میزان ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده‌ی سهام موثر بوده، و منجر به افزایش ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده‌ی سهام شده است. کیفیت حسابرسی با معیار دوره‌ی تصدی حسابرس در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری بر میزان ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Audit Quality on the Relationship Between Discretionary Accruals and Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamiepoor 1
  • Mohammad Delfam 2
  • Jalal Sabrjoo 2
چکیده [English]

Accounting earnings and its components are considered in decision-making of capital market stakeholders. Researchers, in their study, have found the accrual component of earnings on investment decisions in the stock price and subsequent stock returns effective. But since discretionary accrual, control or influence the management and the issue of conflict of interest between ownership and management, it is possible that discretionary accruals are manipulated by managers. One of the effective ways to control discretionary accruals manipulation by management is the audit process. The purpose of this study was investigating the moderating effect of audit quality on the relationship between discretionary accruals and stock returns in the Tehran Stock Exchange. In this study, the metrics for evaluation of audit quality and auditor tenure was used. The results showed that the largeness of the audit firm has a bearing on the relationship between accruals and stock returns, leading to an increased association between accruals and stock returns. Audit quality and the auditor tenure criterion of the firms listed in Tehran Stock Exchange demonstrate no significant impact on the relationship between discretionary accruals and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Stock return
  • Audit Quality
  • Moderating variable