تاثیر مالکیت سهام‌داران نهادی بر ارزش‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری حسابداری اهواز و مدرس دانشگاه

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارزش‌گذاری درست اقلام تعهدی عادی و اختیاری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در ادامه نیز به بررسی نقش میزان مالکیت سهام‌داران نهادی بر این ارزش‌گذاری پرداخته شده است. انتظار بر این است که سرمایه‌گذاران موجود در بازار در تفسیر درست پایداری اقلام تعهدی شرکت‌ها ناتوان بوده و دچار خطا شوند. به همین منظور داده‌های مربوط به 111 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1382 تا 1390 با استفاده از رویکرد سیستم معادلات هم‌زمان و آزمون مشکین (1983) بررسی قرار گرفت. نتایج در کل نشان داد اقلام تعهدی عادی و اختیاری شرکت‌ها از سوی سرمایه‌گذاران به درستی ارزش‌گذاری نمی‌شوند و بازار در درک درست پایداری این اقلام ناتوان است. هم‌چنین نتایج نشان داد سهام‌داران نهادی تاثیر معناداری بر ارزش‌گذاری درست اقلام تعهدی اختیاری داشته ولی تاثیر معناداری بر ارزش‌گذاری درست اقلام تعهدی عادی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Institutional Investors on Corporate Accruals Pricing

نویسندگان [English]

  • Yahya HassasYeganeh 1
  • Jahanbakhsh Asadnia 2
  • Saeed Hajizadeh 3
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the true valuation of normal accruals in companies listed in Tehran Stock Exchange. Furthermore, the role of institutional investors on the valuation of these accruals was investigated. It is expected that investors in the market are sometimes unable to interpret the right consistency and commit mistakes in accrual pricing. Therefore, data for 111 companies in Tehran Stock Exchange for the period between 1382 to 1390, using the simultaneous equation system approach and Meshkin test (1983) were analyzed. The results showed that the total accruals and non- discretionary companies are not valued by investors, and market integrity is incapable of understanding the persistence of the item. The results showed that institutional shareholders have a significant effect on the valuation of institutional discrehonary accruals, but no significant effect on the valuation of normal accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal accruals
  • Abnormal accruals
  • Misevaluation
  • Institutional investors