بررسی دست‌کاری فعالیت‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بهنگامی شناسایی زیان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

هدف این تحقیق کشف شواهدی در مورد دست‌کاری فعالیت‌های واقعی (مدیریت سود واقعی) برای رسیدن به آستانه‌ی سود صفر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1388-1381 است. هم‌چنین، این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی روی بهنگامی شناسایی زیان‌ها می‌پردازد. در این تحقیق، جریان وجوه نقد عملیاتی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های اختیاری برای کشف شواهد مربوط به مدیریت سود واقعی مدنظر قرار گرفته است. هم‌چنین، برای سنجش بهنگامی شناسایی زیان‌ها، از معیار معرفی شده توسط باسو (1997) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که سود خالص مثبت کوچکی گزارش کرده‌اند، جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی کم و هزینه‌های تولید غیرعادی زیادی دارند. این شواهد بیان می‌کند، شرکت‌ها برای رسیدن به آستانه سود صفر، فروش‌های خود را تسریع می‌کنند، هزینه‌های اختیاری را کاهش می‌دهند و محصولات بیش از حد نیاز تولید می‌کنند. افزون بر این، نتایج نشان می‌دهد که مدیریت سود واقعی، بهنگامی شناسایی زیان‌ها را (به‌عنوان یکی از معیارهای کیفیت سود) کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Manipulation of the Real Activities of Enterprises and its Effect on Timely Loss Recognition

نویسنده [English]

  • Abbas Aflatooni
چکیده [English]

The purpose of this study was to detect manipulation of real activities to meet zero earnings target in the firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) over 2002-2009 and to investigate the effect of real activities manipulation and asymmetric timeliness of earnings. We analyzed operating cash flows (OCF), production costs and discretionary expenses to detect the evidence on real activities manipulation in TSE as an emerging capital market. Also, to measure the timely loss recognition, we used the approach introduced by Basu (1997). We detected abnormally low OCF, abnormally low discretionary expenses and abnormally high production costs for companies that report small positive net incomes at the annual level. The evidence was consistent with firms trying to increase reported annual earnings beyond zero by giving price discounts to boost sales temporarily and by overproduction and decrease in discretionary expenses. We also found that the real earnings management reduces the timely loss recognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real earnings management
  • Real activities
  • Zero threshold
  • Timely loss recognition