اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

به‌طور کلی، حسابداری را سیستم اطلاعاتی معرفی می‌نمایند که هدف اصلی آن تهیه‌ی اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد. طراحی و اجرا صحیح و تطبیق مطلوب سیستم‌های اطلاعاتی با نیازهای سازمان؛ ضمن فراهم کردن بستر لازم برای تهیه‌ی اطلاعات به‌موقع و سودمند؛ افزایش ارزش سازمان را نیز درپی خواهد داشت. این تحقیق به بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی و نقش و تاثیر این سیستم‌ها بر عملکرد و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد. روش این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، داده‌های لازم گردآوری گردید. پس از مرور ادبیات مربوطه و کسب نظرات متخصصین؛ چهار فرضیه‌ی اصلی و هفت فرضیه‌ی فرعی تدوین گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها؛ برای آزمون فرضیات از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. به‌طور کلی نتایج آماری نشان می‌دهند سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ضمن فراهم نمودن اطلاعات سودمند، مربوط، به‌موقع و قابل اتکا؛ ابزاری مفید برای تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند. علاوه براین منطبق بودن سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با نیازها و محیط سازمانی؛ باعث اثربخشی بیش‌تر، بهبود عملکرد و ارزیابی عملکرد شرکت می‌شود. هم‌چنین سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند عاملی موثر در گسترش سازمان، ایجاد و بهبود مزیت رقابتی سازمان شود. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سیستم‌های اطلاعاتی و به‌طور اخص سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، برای سازمان‌ها ابزار سودمند می‌باشد و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای سازمان‌ها توجیه اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Accounting Information System (AIS) on Performance and Performance Evaluation

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Kordlor 1
  • Jalal Seyyedi 2
  • Vahid Menaty 3
چکیده [English]

Generally, accounting is expressed as an information system whose main purpose is to provide useful information for decision making. Design, proper execution and implementation of information systems with organizational requirements, while providing a platform for providing timely and useful information, will also increase the value of the organization. This study examines the effectiveness of information systems and performance evaluation of the role and the impact on corporate performance deals. The method of survey research using questionnaires, the data was collected. After collecting the data, SPSS software was used for testing hypotheses. Overall, the statistical results show that accounting information systems while providing useful information, relevant, timely and reliable tool is useful for decision-making. In addition to complying with the requirements of accounting information systems and organizational environment; cause greater effectiveness, improve performance, and evaluate the performance of the company. Also factor in the development of an information system, establish and improve the organization's competitive advantage. Overall, these results indicate that information systems and information systems in particular accounting for the utility companies, and investment in this area is the economic justification for an organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information systems (AIS)
  • effectiveness
  • Performance evaluation