رابطة کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری است. انتظار می‏رود که با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها نیز بالاتر رفته و مدیریت سود کاهش یابد. در این تحقیق برای کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و برای اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1386 تا 1390 است. با توجه به محدودیت‌های تعیین شده، نمونه تحقیق شامل 102 شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌هایی که توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی شده‌اند و تخصص حسابرس در آن صنعت بیش‌تر است، از اقلام تعهدی اختیاری کم‌تری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Audit Quality and Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Marfou 1
  • Mohammad Reza Amiri 2
چکیده [English]

The aim of this study is to look into the relationship between audit quality and discretionary accruals. It has been assumed that by promoting the auditing quality, the firms' information quality will be increased and the earnings management will be decreased as well. In this research, two measures were used for audit quality as auditor size and specialization in the industry, and for discretionary accruals, from the Jones model (1991). The statistical populations were the admitted companies in Tehran Stock Exchange during the period of 1386 to 1390. And due to the specific limitations, the research sample consisted of 102 firms. The results indicated that companies that have been audited by large auditors and the expertise in the industry have a significant negative relationship with their Discretionary accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Size
  • Auditor Specialization
  • Discretionary accruals
  • Earnings management