بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمد و تغییرات سود با بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه لرستان خرم‌آباد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

با توجه به اهمیت پیش­بینی بازده سهام برای سرمایه‌گزاران، تحلیل گران و پیش‌بینی‌کنندگان، در این پژوهش به بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمدهای سه ماهه با پایداری رشد سود با بازده سهام و همچنین عکس‌العمل بازار نسبت به اطلاعات اضافی منتقل شده به وسیلة این درآمدها، پرداخته شده است. این پژوهش بر روی 63 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1380 تا 1392 را که واجد شرایط لازم جهت انجام آزمون بوده­اند، انجام پذیرفت. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که واکنش قیمت سهام در بازۀ اعلام سود به طور معنی‌داری با تغییرات غیرمنتظره درآمد دورة جاری مرتبط است. علاوه بر این پس از کنترل تغییرات غیرمنتظرة سود، ما بین بازده سهام با تغییرات غیرمنتظره درآمد در بازۀ اعلام سود رابطة معنی‌داری دارد و همچنین یافته­های پژوهش نشان می­دهد که واکنش قیمت سهام در بازۀ پس از اعلام سود با تغییرات غیرمنتظرة درآمد دورة جاری رابطة معنی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Unexpected Changes in Income and Earnings and Stock Exchange Returns

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Aghaei 1
  • Rahman Sadjadpour 2
  • Hossein Pishgoi 3
چکیده [English]

Regarding the importance of prediction of stock exchange returns for investors, analysts and predictors, in this study, the relationship between unexpected changes in three-month revenues with consistent earnings growth and stock exchange returns and also the market reaction to the additional conveyed earnings information is investigated. This study is based on 63 industrial companies, having the required qualifications for the present study, listed in Tehran Stock Exchange during the years 2001 to 2013. Multivariate regression was used to test the hypothesis. Research findings show that the stock market meaningfully and timely react to sudden changes in income. Moreover, after controlling for unexpected changes in earnings, there is a significant relationship between stock exchange returns with unexpected changes in income in the range of earnings announcement. The findings also show that there is no significant relationship between the reaction in the stock price after the earnings announcement range and unexpected changes in income in the current range.