تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مربی گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از مشکلات اصلی کشورهای صادر کنندة نفت، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی می‌باشد و وجود نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از آن، این مشکل را تشدید می‌کند، بنابراین بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بازار سرمایه که نشانگر رشد فعالیت­های اقتصادی کشور است، دارای اهمیت به ­سزایی می­باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تصمیم‌های راهبردی سرمایه­گذاران می‌پردازیم. نمونة مورد مطالعة شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1379 تا 1389 می­باشد. برای اندازه­گیری تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه­گذاری از روش گشتاوری تعمیم یافته GMM استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین نوسانات قیمت نفت و راهبرد سرمایه­گذاری شرکت­ها رابطه­ای سهمی شکلی (U) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Volatility on Investing Strategies of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zamanian 1
  • Kamran Jamali 2
  • Tohid Kazemi 3
  • Behnam Karamshahi 4
چکیده [English]

Today one of the main problems of oil-exporting countries is severe dependence on oil revenues. The existence of volatility of oil prices and the uncertainty which stems from it exacerbates the problem. Therefore, the investigation of the consequences of oil price volatility on different sectors of the economy, particularly the country's capital markets which represent growth of economic activities, is very important and vital. In this paper, we examine the effect of oil price volatility on investing strategies. Our sample is the listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 1379 to 1389. To measure the impact of oil price volatility on investment strategies, GMM (Generalized moment method) is used. Empirical results showed that there is a U shaped relationship between oil price volatility and firm investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil price
  • Strategic investments
  • Volatility
  • Decision