تاثیر مالکیت سهام‌داران نهادی بر ارزش‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 44-63

یحیی حساس‌یگانه؛ جهانبخش اسدنیا؛ سعید حاجی‌زاده


بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 45-70

احمد خدامی‌پور؛ سینا افضلی‌گروه


بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه

دوره 3، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 45-64

10.22055/jiar.2016.12914

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی‌نیا


تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 53-72

10.22055/jiar.2015.12244

ولی خدادادی؛ محسن رشیدی‌باغی؛ مهدی خوری؛ سیما نوروزی


بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 97-116

10.22055/jiar.2017.20981.1100

مسعود طاهری نیا؛ محسن رشیدی باغی؛ زهرا فضل الهی دهکردی


میزان آگاهی و به کارگیری حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی داخلی

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 51-80

10.22055/jiar.2018.25968.1220

سیدجواد میرعباسی؛ نظام‌الدین رحیمیان


تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 53-68

غلامرضا زمانیان؛ کامران جمالی؛ توحید کاظمی؛ بهنام کرمشاهی


رابطة کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 63-78

محمد مرفوع؛ محمدرضا امیری


کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 63-80

10.22055/jiar.2016.12725

علی ثقفی؛ فاطمه صراف؛ حنانه اقابالایی بختیار


اثر تعدیل‌گر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده‌ی سهام

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 64-80

احمد خدامی‌پور؛ محمد دلفام؛ جلال صبرجو


تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 67-82

10.22055/jiar.2015.12261

زهرا دیانتی‌دیلمی؛ احمدرضا شکور؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی


بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44)

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 71-90

نظام‌الدین رحیمیان؛ رضا منصوریان‌نظام‌آباد؛ محمدرضا محجوب