بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام

دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 21-44

10.22055/jiar.2019.24532.1178

جواد فخری قورمیک؛ رافیک باغومیان؛ هیمن محمودی


سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 59-76

10.22055/jiar.2017.22017.1122

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی


بررسی تأثیر شرایط خاص شرکت‌ها بر رابطة بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و نوسانات بازده سهام

دوره 4، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 23-44

10.22055/jiar.2018.22465.1134

یحیی حساس یگانه؛ محمدجواد سلیمی؛ فروزان فتاحی دولت آبادی


ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 25-50

10.22055/jiar.2018.21623.1110

وحید تقی‌زاده‌خانقاه؛ مهدی زینالی


تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 37-51

محسن دستگیر؛ فؤاد میرکی؛ سپیده کاظمی‌نوری


بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهار نظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام

دوره 1، شماره 4، آذر 1393، صفحه 37-59

محمد رمضان‌احمدی؛ محمدحسین قلمبر؛ سیدصابر درسه


تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 39-62

10.22055/jiar.2016.12724

رسول برادران‌حسن‌زاده؛ وحید تقی زاده خانقاه


مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 41-61

محمدحسین ستایش؛ غلامرضا رضایی؛ علی‌اصغر کبریایی