نیاز به بهبود در گزارش‌دهی مرسوم حسابرسی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 1-17

محمدامید اخگر؛ ناصح حیدریان؛ خسرو رحیمی


بررسی رابطة بین تغییرات غیرمنتظرة درآمد و تغییرات سود با بازده سهام

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-18

محمدعلی آقایی؛ رحمان سجادپور؛ حسین پیشگویی


اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 1-19

علی ابراهیمی کردلر؛ سیدجلال سیدی؛ وحید منتی


دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد)

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-24

10.22055/jiar.2015.12258

جمال برزگری‌خانقاه؛ فاطمه‌السادات موسوی‌بیوکی؛ سیدمحمود زنجیرچی


تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 1-14

10.22055/jiar.2015.12415

علی ابراهیمی کردلر؛ منصور طاهری


بررسی تأثیر چرخة عمر شرکت بر هزینة سرمایه

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 1-22

10.22055/jiar.2016.12722

محمد امید اخگر؛ حسن شادی‌آلانق


تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 3، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22055/jiar.2016.12731

رضوان حجازی؛ بتول زارعی؛ فرهاد حاتمی


تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 1-18

10.22055/jiar.2017.13251

جمال برزگری‌خانقاه؛ فاطمه اخوان‌بهابادی؛ سلیمه قائدی؛ امیرحسین زارع؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی


رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 1-20

10.22055/jiar.2018.20429.1081

حنانه آقابالایی بختیار؛ فاطمه صراف؛ حسن فرج‌زاده‌دهکردی


بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس و صاحبکار

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 1-28

10.22055/jiar.2018.24205.1171

رافیک باغومیان؛ آزاد عرب‌زاده؛ جواد فخری‌قورمیک


رابطة رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی با میزان افشای اختیاری

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 17-44

یحیی حساس‌یگانه؛ فاطمه ابوالحسن‌تاش


بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 19-39

شکرالله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ حسن فتاحی نافچی