کلیدواژه‌ها = اجزای سود
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام

دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 21-44

10.22055/jiar.2019.24532.1178

جواد فخری قورمیک؛ رافیک باغومیان؛ هیمن محمودی