کلیدواژه‌ها = اندازه صاحبکار
بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس و صاحبکار

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 1-28

10.22055/jiar.2018.24205.1171

رافیک باغومیان؛ آزاد عرب‌زاده؛ جواد فخری‌قورمیک