کلیدواژه‌ها = ارزش بازار به دفتری سهام
تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

دوره 3، شماره 12، آذر 1395، صفحه 65-82

10.22055/jiar.2016.13240

مهدی ناظمی اردکانی؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی؛ وحید زارع‌مهرجردی