کلیدواژه‌ها = واکنش بازار
تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 111-123

10.22055/jiar.2015.12263

غلامرضا کردستانی؛ صابر نصیرلو