کلیدواژه‌ها = ضریب ارزش افزوده فکری
تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 67-82

10.22055/jiar.2015.12261

زهرا دیانتی‌دیلمی؛ احمدرضا شکور؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی