کلیدواژه‌ها = سرمایة فکری
سرمایة فکری و رشد اقتصادی: مطالعه‌ای در ارتباط با شرکت‌های بورسی

دوره 4، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 93-112

10.22055/jiar.2018.21499.1108

علیرضا فضل زاده؛ سجاد نقدی؛ حجت محمدی


تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 67-82

10.22055/jiar.2015.12261

زهرا دیانتی‌دیلمی؛ احمدرضا شکور؛ حمید زارع‌حسین‌آبادی