کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 63-80

10.22055/jiar.2016.12725

علی ثقفی؛ فاطمه صراف؛ حنانه اقابالایی بختیار