کلیدواژه‌ها = کیفیت اقلام تعهدی
تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری

دوره 2، شماره 8، آذر 1394، صفحه 1-14

10.22055/jiar.2015.12415

علی ابراهیمی کردلر؛ منصور طاهری


بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 19-39

شکرالله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ حسن فتاحی نافچی