کلیدواژه‌ها = رشد
بررسی تأثیر چرخة عمر شرکت بر هزینة سرمایه

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 1-22

10.22055/jiar.2016.12722

محمد امید اخگر؛ حسن شادی‌آلانق