نویسنده = ������������ ������ ������
رابطة بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش اهرم مالی و فرصت‌های رشد

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 81-96

10.22055/jiar.2018.23741.1164

روح اله صدیقی؛ مجتبی عالی‌فامیان؛ شاهین شاهوردی‌زاده