نویسنده = رافیک باغومیان
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام

دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 21-44

10.22055/jiar.2019.24532.1178

جواد فخری قورمیک؛ رافیک باغومیان؛ هیمن محمودی


بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس و صاحبکار

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 1-28

10.22055/jiar.2018.24205.1171

رافیک باغومیان؛ آزاد عرب‌زاده؛ جواد فخری‌قورمیک