نویسنده = ������������������������������������ ��������
تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 39-62

10.22055/jiar.2016.12724

رسول برادران‌حسن‌زاده؛ وحید تقی زاده خانقاه