نویسنده = فاطمه صراف
رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 1-20

10.22055/jiar.2018.20429.1081

حنانه آقابالایی بختیار؛ فاطمه صراف؛ حسن فرج‌زاده‌دهکردی


کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 63-80

10.22055/jiar.2016.12725

علی ثقفی؛ فاطمه صراف؛ حنانه اقابالایی بختیار