نویسنده = �������������� ��������
تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 53-72

10.22055/jiar.2015.12244

ولی خدادادی؛ محسن رشیدی‌باغی؛ مهدی خوری؛ سیما نوروزی