نویسنده = ولی خدادادی
بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه

دوره 3، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 45-64

10.22055/jiar.2016.12914

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی‌نیا


تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 53-72

10.22055/jiar.2015.12244

ولی خدادادی؛ محسن رشیدی‌باغی؛ مهدی خوری؛ سیما نوروزی