نویسنده = ����������������������� ��������
بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 45-70

احمد خدامی‌پور؛ سینا افضلی‌گروه