نویسنده = حنانه آقابالایی بختیار
رابطة بین فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تأخیر در ارائة گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 1-20

10.22055/jiar.2018.20429.1081

حنانه آقابالایی بختیار؛ فاطمه صراف؛ حسن فرج‌زاده‌دهکردی