نویسنده = ���������� ��������
اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 1-19

علی ابراهیمی کردلر؛ سیدجلال سیدی؛ وحید منتی