نویسنده = ������������ ��������
نقش رفتارهای فرصت‌طلبانة مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده

دوره 1، شماره 4، آذر 1393، صفحه 81-95

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ مهدی عـربی؛ شیوا حسن‌پور